Har du lyst til å være med på å løse samfunnsnyttige oppgaver ved hjelp av teknologi?

Ønsker du å jobbe med IKT og er opptatt av teknologi generelt? Liker du tekniske «duppedingser»? Vil du bidra til at Alta kommune tar i bruk moderne teknologi for å bedre sine tjenester? Ønsker du spennende arbeidsoppgaver som understøtter viktige funksjoner i kommunen? Har du lyst å skape innovative digitale løsninger? Da er kanskje dette jobben for deg!

Avdelingen IKT og digitalisering ønsker å styrke sitt team med en medarbeider som vil bidra i med utvikling/programmering av digitale løsninger.  Det er ikke nødvendig med mye erfaring fra programmering, da opplæring vil bli gitt. Vi er mer opptatt av at du er en person som er nysgjerrig, læringsvillig og har en stå på vilje.

     

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du har:

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn etter avtale og stillingskode 8530 – rådgiver.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: KLP.no

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

 

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent og HR-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Kjell Magne Gabrielsen, Virksomhetsleder, +47 92633121

Arbeidssted

Sandfallveien 1
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4824137856
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 25.06.2024