Om stillingen

Alta videregående skole søker allmennlærere knyttet til avdeling for spesialpedagogikk. 

Det er ledig inntil to 100% stillinger.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonkrav

Vi søker etter en allmennlærer med gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig. 

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med videreutdanning i spesialpedagogikk. Undervisningskompetanse på videregående nivå er en fordel.  

Personlige egenskaper

Vi ønsker kollegaer som: 

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling vil du få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.