Etterretningsseksjonen i Finnmark pd søker Innhentingsleder (Politioverbetjent) med arbeidssted i Kirkenes eller Alta. Stillingen er underlagt
seksjon for etterretning og analyse i Felles enhet for forebygging,
etterretning og etterforskning (FEFE).

Etterretningsfunksjonen i Finnmark produserer beslutningsstøtte som bidrar til
at politiet jobber kunnskapsstyrt, målrettet og effektivt. Dette gir grunnlag
for bedre prioritering av innsats og disponering av ressurser.
Etterretningsseksjonens arbeid bidrar til økt kunnskap og forståelse for
kriminalitetsutfordringene i Finnmark politidistrikt. Vi utarbeider
etterretningsprodukter som reduserer usikkerhet ved beslutning av tiltak mot kriminalitet
og uønskede og ekstraordinære hendelser innenfor politiets virksomhetsområder. Som Innhentingsleder ved seksjonen vil du bidra inn i utviklingen av etterretning som fagdisiplin og samarbeide tett med andre
fellesenheter og tjenesteenheter i politidistriktet.
Vi søker en positiv, kreativ, produktiv og initiativrik medarbeider som trives med høyt tempo og som takler tidvis høyt
arbeidspress. 

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Nødvendige:

Ønsket:

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Alexander Morten Nærum, 78972038

Arbeidssted

Rådhussvingen 1
9900 Kirkenes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmark politidistrikt

Referansenr.: 4833486592
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.07.2024