Altagårdshagen søker husvert

Altagårdshagen tilbyr tjenester til hjemmeboende personer med demens og har følgende tjenester:

Altagårdshagen jobber målrettet mot å sikre gode og fleksible tjenester for personer med demens og deres pårørende hvor brukermedvirkning, involvering og den enkeltes behov er i fokus.

Vi er opptatt av å yte tjenester som er tilpasset den enkelte ved å ta utgangspunkt i ønsker, interesser og vaner. Aktivitetstilbud, mestring og avlastning for pårørende er viktige områder. Vi har en kantine som vi ønsker skal være et samlingspunkt for hele sentret. Mat, dans, sang og musikk.

 

Om Altagårdshagen:
Her kan du lese og se video fra de ulike avdelingene og hva vi gjør på Altagårdshagen https://express.adobe.com/page/SIYMpPYudJZeC/

 

Vi søker husvert i 100 % stilling som vil ha følgende arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Hvis du i tillegg kan samisk, og/eller er interessert i kultur, friluftsliv og musikk kan det være en fordel.
 
Politiattest kreves ved tilsetting.

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år, og gratis barnehageplass.

 

Tiltredelse etter avtale.
 
Søknadsfrist: 31.05.24
 
Kontaktpersoner: 
Avdelingsleder Renate O. Thomassen 901 13 319
Mail: reop@alta.kommune.no

Solrun Simonsen, avdelingsleder tlf. 784 55 656
Mail: solrun.simonsen@alta.kommune.no

 

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Renate Opgård Thomassen, Avdelingsleder, +47 901 13 319, reop@alta.kommune.no
Solrun Simonsen, Avdelingsleder, +47 784 55 656, solrun.simonsen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Altaveien 220
9515 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4805559106
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2024