Kjøkken assistent/Husvert til vår korttidsavdeling, avdeling Sierra.

Virksomheten mestring og rehabilitering, avdeling Sierra, har ledig inntil 3 faste helgestillinger som husvert med arbeid annenhver/tredje hver helg. Stillingsprosent 17% – 21%, her kan vi tilpasse til ønske og mulighet.

Målet til Alta kommune er alle som ønsker det, skal ha muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Virksomhet for mestring og rehabilitering skal være med å bidra til å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov hos hver enkelt. Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Tjenesten blir utarbeidet i samarbeid med den enkelte pasient i institusjonene og ved hjemmebesøk.

Husverten vil ha tilhørighet til avdelingen. Som husvert vil du være hjertet i avdelingen vår og vil være delaktig arbeidet med å skape et godt sosialt miljø for beboere/pasienter, pårørende og ansatte.  Vi ønsker at du kan tiltre så snart som mulig.

 

Om søknaden:

Søknadsfrist 29. juli 2024

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Evt. vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Du vil delta i oppgaver på avdelingen, som er relevant for måltider, ernæring og aktiviteter. I dette jobber du sammen med andre ansatte på avdelingen. Du vil bistå og følge opp beboere/pasienter og deres pårørende med dagligdagse problemstillinger.

Husverten har hovedansvaret for avdelingens kjøkken, tilrettelegge og servere måltider til beboere/pasienter, samt ha kunnskap om og fokus på ernæring tilpasset den enkelte beboer/pasients behov. Husverten har det daglige ansvaret for at IK-mat prosedyrene/rutinene blir fulgt opp og eventuelt opplæring av andre som og skal benytte kjøkkenets fasiliteter.

I samarbeid med andre ansatte tilrettelegge og stimulere til aktiviteter/arrangementer i avdelingen i henhold til utarbeidet aktivitetsplan. Husverten skal ha fokus på helsefremmende tiltak for å opprettholde best mulig fysisk og mental helse hos beboere/pasienter, gi mening og mestring i hverdagen.

Hverdagsmestring hos beboer/pasient er en helt sentral arbeidsmetode for en husvert.

Kvalifikasjoner

Evt. vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad.

Personlige egenskaper

Gyldig politiattest må framvises før tiltredelse.

Vi tilbyr

Du møter et inkluderende arbeidsmiljø og et spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Vi gir opplæring og oppfølging, og du vil ha gode muligheter for egenutvikling.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Tom Erling Henriksen, Virksomhetsleder, +47 951 03 216, tom.erlinghenriksen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4836731335
Stillingsprosent: 21%
Fast
Søknadsfrist: 29.07.2024