Vi har ledige:
3 Helsesykepleiere 100% fast stilling

Liker du at ingen arbeidsdag er den samme og at hverdagen gjerne gir deg utfordringer? Da kan vår avdeling være det du ser etter.
Her hos oss blir du inkludert i en faglig sterk personalgruppe der vi også støtter hverandre i hverdagen faglig og sosialt. Vi er en sammensveiset gjeng, og har rutiner for samarbeid og samhold i teamet, for å oppleve god kollegastøtte.

Tjenesten er i kontinuerlig utvikling for å nå målet vårt om å gi barn, unge og familier best mulig oppfølging ut i fra sine behov. Vi søker derfor deg som har positiv grunnholdning, er faglig engasjert, selvstendig, fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
Barn- og ungetjenesten, som vi er en del av, jobber etter «en dør inn», der tjenestetilbudet skal oppleves som sømløst tverrfaglig sammensatt. Vi har utviklet  https://semegtidlig.no/som system for tverrfaglig arbeid rundt barn og unge.

Vi søker etter deg som ser muligheter og kan tenke seg et jobb bytte og gjerne kan tiltre i stilling hos oss snarlig. Om du er i sluttspurt på videreutdanningen, vil vi gjerne at du tar kontakt. Vi vurderer søknader fortløpende, og ønsker en søknad fra nettopp deg.
Vi jobber alle kun dagtid, har fri i helger og alle landets helligdager. Har fleksitid og derfor stor grad av mulighet for tilrettelegging i arbeidshverdagen.
Er du derfor av typen som kunne se for deg å jobbe med en flott gjeng i helsesykepleiertjenesten i Alta Kommune, så er det nettopp deg vi søker.
Om du ikke ønsker å jobbe i full stilling akkurat nå, fikser vi det og.

Søknadsfrist: Snarest, vi vurderer kandidater fortløpende

Sentrale arbeidsoppgaver

Tjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge og deres familier. Konsultasjoner, helseundersøkelser og helsesamtaler. Bidra i utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid.
Gruppevirksomhet og undervisning. Dokumentasjon og journalføring

Kvalifikasjoner

Ønskelig med:

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe strukturert og selvstendig og du er faglig engasjert. 
Evne til å engasjere og inspirere dine kollegaer
Er utviklingsorientert og endringsvillig
Har veiledningskompetanse og god på dialog

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

En arbeidshverdag der ingen dager er like!

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og fra høsten 2023; gratis barnehageplass.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
  
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Tone Dervo, Avd.leder, +47 99 79 03 62

Arbeidssted

Markveien 26
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4775761998
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 21.06.2024