Hjemmebaserte botiltak, virksomhet for hjemmetjenesten søker etter Helsepersonell med fortløpende tilsetting:

Virksomhet for hjemmetjenester i Alta Kommune gir tilbud og tjenester i private tilrettelagte boliger til personer med ulike funksjonshemninger. Stillingen vil være i barnebolig i privat omsorgsbolig. Boligen har også BPA-tjeneste. Det innebærer at du som ansatt blir å jobbe 2 til 1 i samarbeid med personale fra BPA. Brukermedvirkning av nærmeste pårørende.

Vi søker personale til et barn i tidlig barneskolealder, med et komplekst sykdomsbilde og hjelpebehov. Boligen er en egen leilighet i tilknytning til familiens bolig. Vi søker etter deg som har interesse av å jobbe med et alvorlig sykt barn.

Stillingene er i langvaktsturnus. I turnusen går du 7 stk. 12 timers vakter på jobb etter hverandre. I løpet av 8 uker har du:

Denne rotasjonen går over 52 uker og turnus er inkludert ferie. 

Vi har signeringsbonus på 50.000 kroner. Dette og flere goder finner du lenger ned i utlysningen.

 

Om søknaden:

Utlysingen gjøres uten søknadsfrist, vurdering av søkere og tilsetting gjøres fortløpende.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

         

Arbeidsoppgavene innebærer

Kvalifikasjoner

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Attraktiv turnus. Et godt og givende arbeidsmiljø med stort engasjement og arbeidsglede, der du har mulighet for faglig og personlig utvikling.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Innplassering i lønn skjer ut fra kompetanse iht. tariffbestemmelsene.

Som en prøveordning fram til våren 2025 har hjemmetjenesten også iverksatt flere tiltak for at du som helsepersonell skal komme og jobbe hos oss:

Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Guro Sofie Rønqvist, Konst. avdelingsleder, +47 902 38 990

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4837718267
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.09.2024