Virksomheten Mestring og rehabilitering har ledig følgende stillinger:

For helsefagarbeiderstillingene kan også personer med annen relevant utdanning og / eller erfaring være aktuelle.

Om deg

Vi søker deg som trives i en hektisk hverdag, og som kan bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi verdsetter medarbeidere som er teamorienterte, engasjerte og som har omsorgsfulle holdninger ovenfor pasientene. Hos oss, vil du få muligheten til å jobbe tett med erfarne medarbeidere og bidra til god omsorg og behandling for våre pasienter. Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling og opplæring, slik at du kan videreutvikle dine ferdigheter og kompetanse.

Hvis du ser etter en spennende og meningsfull jobb innen helsevesenet, hvor du kan bidra til å gjøre en positiv forskjell i menneskers liv, så oppfordrer vi deg til å søke på stillingen hos oss. Vi ser frem til å høre fra deg og eventuelt ønsker deg velkommen til vårt team!

Om oss

Målgruppen vår er utskrivningsklare pasienter fra sykehus, øyeblikkelighjelp-innleggelser, lindrende behandling og pasienter som har fallert hjemme eller trenger et korttids/avlastningstilbud. Målet for opphold hos oss er å gi pasientene de beste forutsetninger slik at de har muligheten å bo hjemme så lenge som mulig. Det vil være stor variasjon i pasientkategoriene.  Avdelingen har 18 sengeplasser og er godt bemannet. Pasientene er i førersete og hverdagsmestring er et av våre viktigste fokus når vi jobber med pasienten.

 

Om søknaden

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Sykepleier

Utføre sykepleieoppgaver i tråd med gjeldende krav og lovverk. Ha fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at pasientene opplever trygghet og mestring. Arbeide tverrfaglig i team sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere. Planlegge, vurdere og koordinere omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med pasientene.
Undervise, veilede og informere pasienter, pårørende, medarbeidere, studenter og aktuelle samarbeidspartnere.

Helsefagarbeider

Utføre pleie og stell i henhold til gjeldende retningslinjer. Ha fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at pasientene opplever trygghet og mestring. Arbeide tverrfaglig i team sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere. Planlegge, vurdere og koordinere omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med pasientene.

Kvalifikasjoner

Sykepleierstillinger

Helsefagarbeiderstillinger

For alle stillinger er det nødvendig med god IKT-kompetanse, og det er ønskelig med erfaring fra omsorgsprogrammet Profil

Gyldig politiattest må framvises før tiltredelse.

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Du er en lagspiller som trives med å samarbeide med andre og er fleksibel nok til å tilpasse deg ulike arbeidssituasjoner. Du kan jobbe selvstendig og ta ansvar for dine oppgaver, samtidig som du er strukturert og målrettet i ditt arbeid. Du er en positiv påvirker i organisasjonen, som sprer god energi og bidrar til en god kultur og gode holdninger blant kollegene.

Vi tilbyr

Hos oss møter du et inkluderende arbeidsmiljø og et spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Vi gir opplæring og følger deg opp, og du vil ha store muligheter for egenutvikling.

Kommunen kan være behjelpelig med økonomisk støtte til videreutdanning og barnehageplass.  For sykepleierstillinger gis flyttegodtgjøring iht reglement.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. 

Innplassering i stillingskode og lønn gjøres ut fra relevant kompetanse/utdanningsnivå iht tariffbestemmelsene.

I tillegg har Alta kommune rekrutteringstiltak for sykepleiere og helsefagarbeidere:

Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Tom Erling Henriksen, Virksomhetsleder, +47 951 03 216

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4835436697
Stillingsprosent: 100, 80, 50%
Fast
Søknadsfrist: 22.07.2024