Altagårdshagen søker etter helsefagarbeidere eller assistenter

Har du interesse for demensomsorg og ønsker å ta del i utviklingen av fremtidens tjenester for personer med demens. Vi søker etter helsefagarbeidere og assistenter som planlegger å bli helsefagarbeider. Altagårdshagen er godt etablert med dyktige ansatte og vi er på vei til å bli landets beste innen demensomsorg. Vi tilbyr jobb i et etablert fagmiljø med ansvarsfulle kollegaer. Vi har ledige stillinger på avlastningsavdelingen. På disse avdelingene tilbyr vi avlastning til hjemmeboende, men vi har også brukere på langtidsplass.

Om Altagårdshagen:
Her kan du lese og se video fra de ulike avdelingene og hva vi gjør på Altagårdshagen https://express.adobe.com/page/SIYMpPYudJZeC/ 

Vi har ledig følgende stillinger:

Tiltredelse etter avtale

Arbeidsoppgaver

På våre avdelinger er miljøarbeid og personsentrert omsorg viktige fokusområder. Du har gode muligheter for faglig påfyll gjennom interne kurs og vi tilbyr e-læringskurs. 

For å kunne gi gode tjenester til personer med demens må man ha interesse i å bli kjent med brukerne. Du må kunne sette deg inn brukernes behov og justere deg etter humør og dagsform.  Det er også viktig at du liker og tar initiativ til aktiviteter som fremmer mestringsfølelse og egenverdi. Det er veldig positivt hvis du har interesse for friluftsliv, musikk, tegning/maling, matlaging eller annen interesse som kan benyttes i arbeidet. Vi ser etter en person som har gode samarbeidsevner, som tar ansvar for arbeidsoppgavene og er opptatt av å ivareta et godt og trygt arbeidsmiljø.

Som ansatte får du følgende arbeidsoppgaver:

 

Kvalifikasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Hvis du i tillegg kan samisk, og/eller er interessert i kultur, friluftsliv og musikk kan det være en fordel.

Politiattest kreves ved tilsetting.

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Vi tilbyr

 

Annet:

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: Utlysingen gjøres uten søknadsfrist, vurdering av søkere og tilsetting gjøres fortløpende.

 

Kontaktpersoner:
Solrun Simonsen, konst. Virksomhetsleder tlf. 95800587 Mail: solrun.simonsen@alta.kommune.no

Trine Kjellmann Losoa, Avdelingsleder tlf. 41390263 Mail: trinekjellmann.losoa@alta.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Solrun Simonsen, Konst. virksomhetsleder, 95800587, solrun.simonsen@alta.kommune.no
Trine Kjellmann Losoa, Avdelingsleder, 41390263, trinekjellmann.losoa@alta.kommune.no

Arbeidssted

Altaveien 220A
9515 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4832422810
Stillingsprosent: 100, 23%
Fast
Søknadsfrist: 31.08.2024