Svartfossen omsorgsboligen ligger på Alta omsorgssenter. Avdelingen har 18 boenheter fordelt i en etasje, og et flott fellesareal for eldre mennesker med ulikt hjelpebehov. Vi har døgnbemanning og egen husvert på dagtid.
Vår målsetting er å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov som den enkelte har. Omsorgsboligen omfatter nødvendige helsetjenester som bidrar til å forebygge eller begrense videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette beboer i stand til å leve med helsesvikt og utsette behovet for høyere omsorgsnivå.
Avdelingen har et godt fag- og arbeidsmiljø, lavt sykefravær og dyktige, engasjerte medarbeidere. Vi ønsker å gi et stabilt og helhetlig tjenestetilbud til våre beboere. Send inn en søknad om dette kan være noe for deg!

Vi har følgende stilling ledig:

2 års vikariat med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Maiken Vian Alsen, Konstituert avedlingsleder, +47 958 94 254, maials@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4836258955
Stillingsprosent: 45,77%
Vikariat
Søknadsfrist: 12.08.2024