Vil du jobbe med barn og unge? Vi har nå en ledig stilling på Sandfalltunet/Tiltaksbasen!

Er du en aktiv og engasjert person som trives med en varierende hverdag tror vi du vil passe bra inn hos oss.
Avdeling Sandfalltunet /Tiltaksbasen består av to enheter som er organisert i virksomhet for tilrettelagte tjenester. Begge enhetene yter et fritid- og avlastningstilbud til barn og unge mellom 0 og 18 år med ulike behov for bistand og helsehjelp.

Vi legger vekt på å utvikle pårørendestøttende tiltak ved at barn og unge får gode og tilpassete opplevelser som fremmer egenaktivitet, læring og mestring. Vår visjon er: «Forebygging og stabilisering i et hjem borte».

Avdeling Sandfalltunet/Tiltaksbasen har en beliggenhet med nærhet til skolemiljø, idrettshall og bymiljø samt et lett tilgjengelig friluftsområde som gir store og gode mulighet for ulike aktiviteter.

Vi søker etter:
Helsefagarbeider/barn –og ungdomsarbeider 100% stilling fast stilling med to-delt turnus.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Ansatte i avdelingen jobber med barn og unge som er i en sårbar situasjon. Det stilles derfor store krav til din profesjonalitet, integritet og dyktighet som menneske, rollemodell og teammedlem. Motivasjon, empati og ikke minst stabilitet er nøkkelegenskaper. Du må i tillegg være fysisk aktiv og mestre data/teknologi som verktøy. Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og systematisk, samt inneha forståelse for det faglig i arbeidet med bruker i fokus.
Du må kunne fremstå som en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.
 
Relasjon til mennesker er en svært viktig del av jobben og personlig egnethet vil bli høyt vektlagt!

Vi tilbyr

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Kontaktinformasjon

Tone Marit Larsen Eira, Avdelingsleder, +47 453 96 914, ToneMaritLarsen.Eira@alta.kommune.no
Siri Isaksen, Virksomhetsleder, +47 977 91 674, siri.isaksen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Gymnasveien
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4815373029
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.05.2024