Er du helsefagarbeider eller ønsker å bli helsefagarbeider?  Søk jobb hos oss på Alta sykehjem!

Stillinger:

Oppgi i søknaden hvilken stillingsstørrelse du ønsker. 

 

Alta sykehjem er lokalisert i Alta omsorgssenter, et ledende senter for eldreomsorg og helse i regionen. Vi har behov for helsefagarbeidere i alle våre avdelinger og ser etter deg som er engasjert i jobben. Hos oss kan du gjøre karriere i et dynamisk miljø bestående av dedikerte fagpersoner. Vi har signeringsbonus på 50.000 kroner. Dette og flere goder finner du lenger ned i utlysningen.

Alta sykehjem har fem avdelinger med totalt 86 langtidsplasser. Fire avdelinger er lokalisert ved Alta omsorgssenter, og en avdeling ligger i gangavstand fra senteret. Vi har langtidsplasser i somatiske avdelinger og avdelinger for personer med demens. Vi ønsker å skape aktive, trygge og omsorgsfulle omgivelser for våre beboere og er spente på hvordan akkurat DU kan bidra til dette! Utvikling og kompetanseheving står sentralt hos oss, vår fagsykepleier er med å ivareta dette.

Arbeidsoppgavene vil være kartlegging, observasjon og iverksetting av nødvendige tiltak for å sikre forsvarlige helsetjenester, deltakelse i fagutvikling av egen arbeidsplass og arbeidssituasjon, å bidra i miljøarbeidet, veilede og undervise brukere, pårørende, medarbeidere, lærlinger og å bruke og håndtere velferdsteknologi som tjenesten tilbyr. Oppgaver og funksjon i stilling vil for øvrig følge av den utvikling og behov som vår virksomhet til enhver tid har.

 

Alta omsorgssenter rommer blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, legesenter, kantine, omsorgsboliger med mer.  Senteret ligger i sentrum av Alta:
https://www.youtube.com/watch?v=kWiWpkGbMo4
https://www.youtube.com/watch?v=n1XRA5Fx3iY
https://www.youtube.com/watch?v=h_rgPZ2OW7M
 

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 
Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år og gratis barnehageplass.

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Vi ser etter deg som har interesse for fagfeltet og som liker å omgås mennesker.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og gyldig politiattest av nyere dato må framvises før tiltredelse

Om søknaden

Søknadsfrist 30.05.24. Søkere vurderes fortløpende og ansettelse kan skje før utgang av søknadsfrist.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Inger Johanne Kristensen, Virksomhetsleder, +47 78 45 54 56

Arbeidssted

Follumsvei 17
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4800013570
Stillingsprosent: 100%
Annet
Søknadsfrist: 30.05.2024