Altagårdshagen søker etter helsefagarbeidere eller assistenter

Har du interesse for demensomsorg og ønsker å ta del i utviklingen av fremtidens tjenester for personer med demens? Vi søker etter helsefagarbeidere og assistenter som planlegger å bli helsefagarbeider. Altagårdshagen er godt etablert med dyktige ansatte og vi er på vei til å bli landets beste innen demensomsorg. Vi tilbyr jobb i et etablert fagmiljø med ansvarsfulle kollegaer. Vi har ledige vikarstillinger på avlastningsavdelingen. På disse avdelingene tilbyr vi avlastning til hjemmeboende, men vi har også brukere på langtidsplass. I arbeidslaget er det 2 ledige helgestillinger.

Om Altagårdshagen
Her kan du lese om og se video fra de ulike avdelingene og hva vi gjør på Altagårdshagen https://express.adobe.com/page/SIYMpPYudJZeC/

Arbeidsoppgaver
På våre avdelinger er miljøarbeid og personsentrert omsorg viktige fokusområder. Du har gode muligheter for faglig påfyll gjennom intern kurs og vi tilbyr e-læringskurs. 

For å kunne gi gode tjenester til personer med demens må man ha interesse i å bli kjent med brukerne. Du må kunne sette deg inn brukernes behov og justere deg etter humør og dagsform.  Det er også viktig at du liker og tar initiativ til aktiviteter som fremmer mestringsfølelse og egenverdi. Det er veldig positivt hvis du har interesse for friluftsliv, musikk, tegning/maling, matlaging eller annen interesse som kan benyttes i arbeidet. Vi ser etter en person som har gode samarbeidsevner, som tar ansvar for arbeidsoppgavene og er opptatt av å ivareta et godt og trygt arbeidsmiljø. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse. 

Som ansatte får du følgende arbeidsoppgaver:

Vi har ledig følgende stillinger:

Tiltredelse etter avtale.           

Om søknaden

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: Utlysingen gjøres uten søknadsfrist, vurdering av søkere og tilsetting gjøres fortløpende.

Kvalifikasjoner

Vi tilbyr

Teamarbeid, med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Vi har godt arbeidsmiljø, med høy trivsel og stort engasjement.

Vi har todelt turnus med langvakter hver 4. helg.

Du får ordnede arbeidsforhold med lønn iht. tariffavtale, god pensjonsordning og personalforsikringer Les mer om pensjonsordningen (KLP)

Helsefagarbeidere i turnus har tillegg på kr 20 000 pr. år, ved 80 % stilling eller mer

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Solrun Simonsen, Avd.leder, +47 784 55 656, solrun.simonsen@alta.kommune.no
Kine Ellila Kjellmann, Avd.leder, 784 55 650, KineEllila.Kjellmann@alta.kommune.no

Arbeidssted

Altaveien 220A
9515 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4788292100
Stillingsprosent: 23, 100%
Fast, Vikariat
Søknadsfrist: 31.05.2024