Er du utdannet Fysioterapeut? Tør DU å ta sats og hoppe? Da kan du få deg en interessant jobb innenfor et variert og bredspektret fagfelt i eventyrlige Finnmark! Vi har ledig 100% fast stilling!

Synes du det er spennende å jobbe tverrfaglig og samhandle med andre ansatte både internt og eksternt? Ønsker du deg faglige utfordringer og engasjerte, gode kolleger? Da er dette en stilling du bør søke på!

Habiliteringstjenesten for voksne

Habiliteringstjenesten for voksne er en av fem enheter i Avdeling ReHabilitering, og er lokalisert ved Kirkenes sykehus. Enheten har nært samarbeid med øvrige enheter i avdelingen og resten av Finnmarkssykehuset. Enheten er tillagt ansvar for spesialisert og tverrfaglig voksenhabilitering i hele Finnmark. For tiden har enheten kompetanse innenfor medisin, vernepleie, ergoterapi, pedagogikk, sexologi, psykologi m.v. Lege ved enheten er medisinskfaglig ansvarlig for virksomheten.

Vi har som oppgave å drive diagnostisering, utredning, planlegging og iverksetting av spesialisert og tverrfaglig habilitering av enkeltpersoner. Målgruppa er i hovedsak personer over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelser av sammensatt og langvarig karakter, og som har behov for spesialisthelsetjenester. Enheten har også som oppgave å gi veiledning til kommuner og pårørende, samt å drive kompetanseutvikling i kommunene. Utrednings- og oppfølgingsoppgaver i henhold til helse og omsorgtjenestelovens kapittel 9 om tvang og makt inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Hvorfor skal du søke på denne stillingen?

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

 

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 
Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Kontaktinformasjon

Ann-Sølvi Kaarby Kvalsvik, Enhetsleder, +47 92217490, akv006@finnmarkssykehuset.no

Arbeidssted

Skytterhusveien
9901 Kirkenes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HF

Referansenr.: 4820760601
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.06.2024