Vil du gjøre en varig forskjell for et barn som trenger det som mest?

Noen ganger kan utfordringene for et barn som ikke kan bo hjemme, føre til at barnet trenger en voksen som kan være der hele tiden. Da kan spesialiserte fosterhjem være et alternativ. Som spesialisert fosterhjem vil en voksen fristilles fra andre jobbforpliktelser for å kunne fokusere fullt og helt på omsorgsoppgaven. Du må være forberedt på å møte, og å kunne håndtere, de ulike utfordringene som barnet har, og samtidig skape en god utvikling gjennom trygghet og nærhet til barnet.

Som spesialisert fosterhjem blir du en del av et fagmiljø og samarbeider tett med et team rundt barnet. Du vil få alt du trenger av opplæring og oppfølging, og du vil få kolleger og faglig nettverk gjennom oss – og i møte med andre spesialiserte fosterhjem.

Arbeidsoppgaver

Å være et spesialisert fosterhjem er et oppdrag på fulltid. Du/en av dere inngår oppdragsavtale med Bufetat, med arbeidsgodtgjørelse og betingelser. Oppdragsavtalene varer i tre år av gangen.

Den viktigste oppgaven et spesialisert fosterhjem har, er å gi barnet et trygt sted å høre hjemme, og hjelpe til å bygge selvtillit og selvfølelse gjennom gode og varige relasjoner. 

I forkant av innflyttingen blir det gjennomført omfattende vurderingsprosesser for å legge til rette for en best mulig match mellom familien og barnet. Barn som flytter inn i et spesialisert fosterhjem har ulike utfordringer og bakgrunn. Alle har et stort behov for å bli sett og akseptert for den de er, føle trygghet, omsorg og få den oppfølgingen de fortjener.

Kvalifikasjoner

Det stilles noen flere krav til et spesialisert fosterhjem enn et ordinært fosterhjem. De som ønsker å bli et spesialisert fosterhjem skal ha særlige forutsetninger for å gi omsorg til barn og unge med behov for tett oppfølging. Det er blant annet ønskelig at en av de voksne har relevant utdanningsbakgrunn, yrkesmessig erfaring eller tidligere erfaring som fosterhjem.

I tillegg må du/dere ha:

Det stilles også krav om gjennomført grunnopplæring og godkjenning som fosterhjem før oppdraget starter.

Personlige egenskaper

Det er ingen fasitsvar på hvem som kan bli spesialisert fosterhjem; de finnes i alle varianter. Felles for alle er egenskapen til å vise forståelse, tålmodighet, støtte og omsorg for et barn som har behov for tett oppfølging.

Vi tilbyr

Informasjon til deg som søker

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter.

Kontaktinformasjon

Fosterhjemstjenesten, 466 15 430, fosterhjemtjenesten.region.nord@bufetat.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bufetat

Referansenr.: 4801384749
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.08.2024