Fagutviklingssykepleier 100 % fast stilling dagtid


Virksomhet for sykehjem søker fagutviklingssykepleier med arbeidssted ved Alta omsorgssenter, for tiltredelse etter avtale. Alta sykehjem er lokalisert i Alta omsorgssenter, et ledende senter for eldreomsorg og helse i regionen. Vår fagsykepleier har fått annen jobb i virksomheten og vi trenger nå hennes etterfølger. Hos oss kan du gjøre karriere i et dynamisk miljø bestående av dedikerte fagpersoner.

Vi har signeringsbonus på 50.000 kroner. Dette og flere goder finner du lenger ned i utlysningen.

Alta sykehjem har fem avdelinger med totalt 86 langtidsplasser. Fire avdelinger er lokalisert ved Alta omsorgssenter, og en avdeling ligger i gangavstand fra senteret. Vi har langtidsplasser i somatiske avdelinger og avdelinger for personer med demens.

Alta omsorgssenter rommer blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, legesenter, kantine, omsorgsboliger med mer.  Senteret ligger i sentrum av Alta. Sjekk ut vår videoer fra årets helsebygg 2021.
Alta omsorgssenter:

https://www.youtube.com/watch?v=kWiWpkGbMo4

https://www.youtube.com/watch?v=n1XRA5Fx3iY 

https://www.youtube.com/watch?v=h_rgPZ2OW7M

Om søknaden:

Søknadsfrist er 5. august.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

     

Som fagansvarlig hos oss skal du blant annet:

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

De som beskriver deg bruker ord som; positiv, kreativ, fleksibel og løsningsorientert. De sier også at du er selvgående, tar ansvar og er til å stole på. I fagutøvelsen er du systematisk og legger vekt på samarbeid og kommunikasjon. Du mestrer veilederrollen godt og du er et pluss i arbeidsmiljøet.

Personlig egnethet vektlegges.

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr

  

Du møter et spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Mulighet for videreutvikling, god opplæring og god oppfølging.

Vi dekker eventuelle flytteutgifter iht. kommunale retningslinjer.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. 

Innplassering i lønn skjer iht tariffbestemmelsene, ut fra relevant kompetanse; 7174 sykepleier, 7523 spesialsykepleier, 7731/7734 stilling m 5-årig utdanning/mastergrad.

Vi har signeringsbonus for nyutdannede / eksterne søkere på kr 50 000 (2 års bindingstid), og tillegg som fagutvikler på kr 50 000 / år.

Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Inger Johanne Kristensen, Virksomhetsleder, +47 481 37 831, ingerjohanne.kristensen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4837462944
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.08.2024