Forlenget søknadsfrist til 07.06.24

Er du en aktiv og engasjert person som trives med en varierende hverdag tror vi du vil passe bra inn hos oss.

Avdeling Sandfalltunet /Tiltaksbasen består av to enheter som er organisert i virksomhet for tilrettelagte tjenester. Begge enhetene yter et fritid- og avlastningstilbud til barn og unge mellom 0 og 18 år med ulike behov for bistand og helsehjelp.

Vi legger vekt på å utvikle pårørendestøttende tiltak ved at barn og unge får gode og tilpassete opplevelser som fremmer egenaktivitet, læring og mestring. Vår visjon er: «Forebygging og stabilisering i et hjem borte».

Avdeling Sandfalltunet/Tiltaksbasen har en beliggenhet med nærhet til skolemiljø, idrettshall og bymiljø samt et lett tilgjengelig friluftsområde som gir store og gode mulighet for ulike aktiviteter.

Vi søker etter:
2 x Sykepleier eller vernepleier i fast 100% stilling med to-delt turnus

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

   

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Ansatte i avdelingen jobber med barn og unge som er i en sårbar situasjon. Det stilles derfor store krav til din profesjonalitet, integritet og dyktighet som menneske, rollemodell og teammedlem. Motivasjon, empati og ikke minst stabilitet er nøkkelegenskaper. Du må i tillegg være fysisk aktiv og mestre data/teknologi som verktøy. Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og systematisk, samt inneha forståelse for det faglige i arbeidet med bruker i fokus.
Du må kunne fremstå som en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Tone Marit Larsen Eira, Avdelingsleder, +47 453 96 914, ToneMaritLarsen.Eira@alta.kommune.no
Siri Isaksen, Virksomhetsleder, +47 977 91 674, siri.isaksen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Gymnasveien
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4815360936
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.06.2024