Follumshagen omsorgsboliger, avd Mustajokki søker etter helsefagarbeidere.
Mustajokki omsorgsbolig er lokalisert ved Alta omsorgssenter. En avdeling med 9 boenheter og fellesareal. Avdelingen er et botilbud for voksne personer med somatiske og psykiske sykdommer. Vi har fokus på aktiviteter ut fra den enkeltes forutsetninger og gode opplevelser står i fokus.
Du vil møte ansatte som brenner for jobben og ønsker å gi beboerne et godt tilbud. Vi trenger deg som liker utfordringer og varierte arbeidsoppgaver, med ønske og vilje til å se fremover og utvikle boligen til et godt hjem for våre beboere.

Vi vil bidra til at våre beboere får mulighet til å mestre egen hverdag til tross for sykdom og funksjonsnedsettelse med støtte, veiledning og opplæring i det daglige. I lag med beboerne skal ansatte bidra til å skape hjemlig atmosfære med mye hygge, godt tilbud med aktiviteter og god mat. Høy faglig kompetanse og trivsel vil være sentralt.  Det er fokus på brukermedvirkning.

Vi har ledig: 
1 x 100% helsefagarbeider i fast stilling, arbeid hver 4.helg.
1 x 46 % helsefagarbeider i fast stilling, arbeid hver 4. helg.
2 x 22,65% helsefagarbeider fast helg, arbeid hver 4.helg.
2 x 22,77% helsefagarbeider fast helg, arbeid hver 4.helg

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

–          Ansvar for oppfølging av beboere og et medansvar for faglig kvalitet ved avdelingene.
–          Ansatte er primærkontakt med dokumentasjon, tiltaksplaner, kartlegging og oppfølging av beboere og pårørende. Dokumentere i tråd med loven.
–          Utøve helhetlig omsorg og godt miljøarbeid.
–          Tverrfaglig samarbeid med fastleger, ergo- og fysioterapi og tjenester innen aktivitet.
–          Delta i utvikling av rutiner på avdelingene.
–          Tilrettelegge for aktiviteter for beboere/pasienter i boligene og ute i samfunnet.
–          Veilede og undervise pårørende, beboere, pasienter, medarbeidere, elever, lærlinger, studenter og andre som har ulik praksis ved avdelingene.
–          Medikamenthåndtering i tråd med avdelingens rutiner.

Kvalifikasjoner

–          Helsefagarbeider med norsk autorisasjon.
–          Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
–          Beherske ulike datasystem/teknologi. Ønskelig med kjennskap til Profil pasientjournal.
–          Ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykiatri og somatikk.
–          Er du på vei mot fagbrev oppfordres du til å søke.

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse. 

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Vise interesse for pasientgruppen. Være ydmyk, men samtidig vise engasjement.
Sammen med dine kollegaer må du finne gode løsninger på de utfordringer du møter i avdelingen. Du må være flink til å forebygge konflikter, og flink til å motivere beboerne til å mestre egen hverdag.
Se beboerens muligheter og ikke begrensinger.
Se viktigheten av at beboer får medvirke i eget liv, ha selvbestemmelse, selv om ikke valget til pasienten samsvarer med dine verdier.
Være tålmodig og trygg på deg selv.
Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter med bruker, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere. Du må være bevisst på hvordan ditt verbale og non-verbale kommunikasjon påvirker andre. Du må kunne reflektere over egne handlinger.
Ha godt humør og være en god kollega

Vi tilbyr

–        Spennende og utfordrende stillinger med mulighet for faglig og personlig utvikling i samarbeid med engasjerte og erfarne kolleger.
–        En unik mulighet til å være med å utforme fremtidens helsetjenester i Alta kommune.    
–        Faglig og administrativ oppfølging, med egen fagutviklingssykepleier. 
–        Teamarbeid med faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver.                                                
–        Gode muligheter for kurs og faglig påfyll.           
–        Dekning av eventuelle flytteutgifter iht. kommunale retningslinjer.

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Kontaktinformasjon

Ravdna Ristiinna Hætta, Avdelingsleder, +47 901 49 728, RavdnaRistiinaMahtenieida.Haetta@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4812117673
Stillingsprosent: 100, 22,65, 22,77, 46%
Fast
Søknadsfrist: 03.06.2024