Om stillingen

Alta videregående skole søker en omsorgsfull og dedikert miljøarbeider som ønsker å bidra til et trygt og inkluderende skolemiljø. Stillingen innebærer å støtte elever i deres daglige skolehverdag og bidra til et positivt læringsmiljø for elever og ansatte. 

Stillingen som miljøarbeider er på 89 % og følger skoleruten samt deltakelse på 6 planleggingsdager. Dette er en midlertidig stilling for skoleåret 2024-25 som kan forlenges dersom behovet videreføres. 

Arbeidsoppgaver

Støtte i skolehverdagen, oppfølgning av enkeltelever og elever i grupper. 

Samarbeide med lærere og foresatte med tanke på å gi elvene best mulig læring.

Kvalifikasjonkrav

Må beherske russisk muntlig og ha gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

Erfaring fra arbeid med ungdom som har behov for særskilt tilrettelegging i sin skolehverdag. 

Personlige egenskaper

God relasjonskompetanse vil bli vektlagt

Vi ønsker deg som er engasjert, selvstendig,  løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling vil du få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

Før eventuell tilsetting i Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.  

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.