Om stillingen

Vestre Finnmark tingrett er en fullfaglig domstol. Det er nå en ledig stilling som dommerfullmektig ved Vestre Finnmark tingrett, med arbeidssted Alta. Det må påregnes reisevirksomhet til rettssted Hammerfest.

I stillingen som dommerfullmektig tilbyr vi faglige utfordringer, stor variasjon i sakstyper og kollegaer som samarbeider godt. Det kan påregne en travel hverdag med spennende oppgaver. Vi legger vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, evnen til å jobbe i team, i tillegg til god service til brukere av tjenestene til domstolen. Stillingen åpner for faglig og personlig utvikling. Det gjennomføres et opplæringsprogram de to første ukene, med etterfølgende oppfølging av en tingrettsdommer.

Om deg

Vi søker en medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner. Søkeren må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitskap. Relevant arbeidserfaring er en fordel. Søkeren må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, i tillegg til å være engasjert og reflektert.

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater om å søke stillingen, uten hensyn til alder, kjønn, kulturell bakgrunn og funksjonsevne.

Stillingen som dommerfullmektig ved Vestre Finnmark tingrett gir en unik mulighet til å oppleve Finnmark med mange tur- og friluftsmuligheter, både sommer og vinter. Nå har du sjansen til å oppleve fantastiske Finnmark!

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende dommerfullmektigavtale. Fra lønnen trekkes 2% til Statens pensjonskasse. Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark gir fordeler ved nedskriving av studielån, skattefordeler og flyttegodtgjørelse. Det gis bistand til å finne bolig. Politiattest vil bli innhentet.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 30.08.2024

Følg oss på Instagram: #vestre_finnmark_tingrett

Annet

Nærmere opplysninger gis av sorenskriver Torbjørn Saggau Holm på telefon 78 78 31 00.

Domstolene i Norge legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på www.domstol.no.

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.