Ønsker DU deg arbeidsoppgaver utenom det vanlige? Er du like dedikert som oss som jobber ved Spesialistpoliklinikken?

Vår dyktige hjertesviktsykepleier bytter jobb og vi har ledig 1 x 100% fast dagstilling ved vår sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikk!

I tillegg har vi ledig 1 x 100% vikariat frem til desember 2026.

Spesialistpoliklinikken har flere spennende fagområder, blant annet hjertesviktpoliklinikk drevet av sykepleier med tett samarbeid med Indremedisiner og kardiolog. Dette feltet vil kreve opplæring utenfor Finnmarkssykehuset. Når det ikke er indremedisiner / kardiolog tilstede på klinikken jobber du med andre oppgaver i poliklinikken, Assistere indremedisiner, hudlege, lysbehandling, blæreinstallasjoner og andre sykepleieroppgaver. Det er i tillegg hjertesviktpoliklinikker ved Hammerfest og Kirkenes sykehus.

Arbeidsoppgavene ved hjertesviktpoliklinikken innebærer å kontrollere ny-henviste hjertesvikt / flimmer pasienter, videreoppfølging  av pasienter med kjent hjertesvikt, kontrollere / justere medisiner i samarbeid med indremedisiner samt administrere intravenøse jerninfusjoner og R-test. I tillegg arrangerer hjertesvikt poliklinikken lærings og mestringskurs årlig, som sykepleieren ved hjertesviktpoliklinikken har ansvaret for.

I spesialistpoliklinikken arbeider vi med alle fagområdene innenfor somatikken. Mye av jobben går til å assistere og tilrettelegge arbeidet for de ambulerende spesialistene som kommer hit. En del av jobben er sykepleierstyrt, det vil si at vi utfører pasientrettet behandling uten spesialist til stedet. Jobben består videre i å håndtere mye medisinteknisk utstyr og data. Det er en fordel å være praktisk anlagt, samt og ha ett "godt hode" for data. 

Vi kan tilby ett hektisk og pulserende arbeidsmiljø, med bred fagkompetanse. Ved poliklinikken jobber det sykepleiere, kreftsykepleiere, operasjonssykepleier, audiograf, sekretærer, indremedisiner, allergolog og hudlege samt ambulerende spesialister fra de fleste fagområdene innenfor somatikken. Vi har ett tett samarbeid med røntgenavdelingen.

Klinikk Alta tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykisk helsevern og avhengighet for pasienter i Vest-Finnmark; Alta,
Kautokeino og Loppa kommune. Vi er samlokalisert med Alta kommune
som tilbyr tjenester innen kommunal pleie og omsorg, samt med fylkeskommunens
tannhelsetjenester.

Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning og høyere utdanning. Vi har et variert næringsliv, kulturliv, friluftsliv og er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark og Nord-Troms. Alta er et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo. Her får du muligheten til å bo tett på både natur og byliv. Les mer om Alta HER.

Høres dette ut som noe for deg? Søk da vel! Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Generell informasjon
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Kontaktinformasjon

Lene Thomassen, Enhetsleder, +4741473438, Lene.Thomassen@finnmarkssykehuset.no

Arbeidssted

Markveien 31
9510 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HF

Referansenr.: 4833495032
Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat
Søknadsfrist: 28.07.2024