«VI ER – VI KAN – VI VIL – ENERGI OG LÆRING I SAMSPILL»
                 Vi skaper framtidens skole sammen! 

Bossekop skole har følgende ledige stillinger fra august 2024:

Inntil 100 % stilling – lærer/lektor (vikariat) Fagønsker: norsk – må ha minst 30 stp. og helst spesialpedagogikk
Inntil 50 % stilling – lærer samisk (vikariat) – må ha minst 30 stp. Samisk
Inntil 50 % midlertidig stilling som barne- og ungdomsarbeider/miljøveileder (kan utvides til 89% og følge skoleruta) – mulighet for fast ansettelse
20 % fast stilling fast – barne- og ungdomsarbeider/ miljøveileder

Bossekop skole er en fullverdig 1-7 skole med skolefritidsordning (Sfo), som ligger sentralt ved E-6 i bydelen Bossekop. Elever fra mottaket har sitt skoletilbud her.  Skolen ligger sentrumsnært samtidig som skiløyper og turområder ligger i umiddelbar nærhet. Uteområdet er variert og innbyr til fysisk aktivitet både sommer og vinter.           
Skoleåret 2024/2025 vil skolen ha ca. 200 elever, og 38 ansatte som er tilknyttet skole og Sfo.

Vi har null toleranse for mobbing, krenkelser og vold.

Hjemmeside: http://bossekop.skole.no/

Vi søker etter deg som er glad i barn og liker å være lærer!

Du er god på å bygge relasjoner og er en tydelig og varm klasseleder, som har eleven i sentrum. Du er faglig dyktig, byr på deg selv og kan dele erfaringer fra egen praksis. Kan du i tillegg inkludere og tilpasse undervisningen til alle, slik at de opplever mestring hver dag?  Også liker du å samarbeide med andre lærere og yrkesgrupper? Ja, da er det deg vi er ute etter! Søk da vel!

Kvalifikasjoner

For stilling som lærer:

For stilling som barne- og ungdomsarbeider:

For stilling som miljøveileder:

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Vi tilbyr

Den beste arbeidsplassen du kan tenke deg!

Preget av åpenhet, humor, samarbeid og deling. De ansatte har høy faglig og sosial kompetanse. Gjennom deling og skoleutvikling i fellesskap og på team har du muligheten til å utvikle deg faglig.

Vi tør «Å teite oss ut» – gjør vi feil er det en unik mulighet for læring.

Vi har Altas flotteste skolebibliotek med et fantastisk utvalg av bøker. Hos oss er alle leselærere! I tillegg har vi god plass til gruppedeling, stasjons-undervisning og bruk av sløydsal, musikkrom og kjøkken. Vi har skøytebane og fotballbane midt i skolegården. I tillegg ligger By-løypa rett utenfor gjerdet. Utearenaen er unik ift. uteskole og fysisk aktivitet.

Skolen har masse utstyr til koding, teknologi, aktiv læring og matematiske utfordringer.

Hver onsdag ordner vi til felles lunsj for alle voksne på personalrommet.
På fritiden har vi en del felles aktiviteter som trening på onsdager med innebandy, terreng eller sti sykling, lønnings feiring og sosiale aktiviteter.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om våre pensjonsordninger: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0https://pensjonsbloggen.spk.no/kategori/medlemskap-i-spk/

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Ytterligere informasjon og spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Trude T. Andersen (Mobil: 40222464)

Annet:
Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Trude Thomassen Andersen, Rektor, +47 402 22 464, Trude.Andersen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Altaveien 106
9513 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4826095370
Stillingsprosent: 100, 50, 20%
Vikariat, Fast
Søknadsfrist: 24.06.2024