Barn- og ungetjenesten – avd. Barnevernstjenesten har ledig inntil 5 – 6 stillinger:

Søknadsfrist snarest – tiltredelse snarest eller etter avtale. 

Barn- og ungetjenesten i Alta kommune er en tverrfaglig virksomhet som omfatter Helsesøstertjenesten, PP tjenesten, Tiltaksteamet og Barnevernstjenesten. Barn- og ungetjenesten skal gi tverrfaglige, koordinerte og helhetlige tjenester til barn, ungdom og deres familier i Alta, basert på tidlig innsats og samhandlings modellen «Se meg tidlig».

Alta kommune har bygd opp en kommunal omsorgsinstitusjon som barnevernstjenesten samarbeider med. Barnevernstjenesten i Alta er vertskommune for Kvænangen og Loppa på barnevernsområdet. I tillegg har vi ha ansvar for akuttberedskapen i Hasvik kommune. Det betyr at vi har ansvar for et stort geografisk område, men server dette fint med ett team som rullerer på akuttberedskapen og to team som har hovedansvaret for henholdsvis Kvænangen og Loppa. 

Barnevernsfeltet er i stadig utvikling og det skjer mye spennende på området, hvorpå Alta kommune har som mål å bygge en barnevernstjeneste som er proaktiv, innovativ og opptatt av forebyggende arbeid. Med fokus på tidlig innsats og tiltak som er til Barnets beste. Barnevernstjenesten i Alta jobber etter spesialistmodellen med ulike team: Undersøkelsesteam, Oppfølgingsteam, Omsorgsteam og Familie-/nettverksteam.

Barnevernstjenesten i Alta teller 32 ansatte og ved et godt arbeidsfellesskap, kompetanseheving og de ansattes medvirkning, bygger vi sammen en barnevernstjeneste som kommer barn og familier til gode.
Dersom du er en person som liker utviklingsarbeid, er positiv, god på relasjon og har stor arbeidskapasitet, så kan det være at du er akkurat den vi søker etter. Vi ser frem til å motta akkurat din søknad.

         
Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Barnevernskonsulentens oppgaver:

Krav til utdanning og praksis for barnevernskonsulentene som skal jobbe hos oss:

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Vi søker etter disse personlige egenskapene:

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Anne Charlotte Solheim, Barnevernsleder, +47 941 56 958, annecharlotte.solheim@alta.kommune.no

Arbeidssted

Markveien
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4804660847
Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat