Oterfaret barnehage har ledige stillinger:
 
Inntil 3 stillinger som barnehagelærere 100 % fast stilling. Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere vil andre kunne bli vurdert for stillingene.
Tiltredelse 01.august evnt snarest
Studenter som fullfører Barnehagelærerutdanningen våren 2025 oppfordres til å søke.

1 stilling inntil 100 % assistent/fagarbeider. 1 års engasjement
1 stilling inntil 70 % assistent/fagarbeider. 1 års engasjement
1 stilling inntil 80 % stilling som assistent, fast

Oterfaret barnehage er en 4 avdelings barnehage, med aldershomogene barnegrupper. Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, og mange turmuligheter i nærmiljøet.

I barnehagen vår ønsker vi å synliggjøre det kompetente barnet. Derfor er vårt grunnsyn inspirert av Reggio Emilia, som er en pedagogisk filosofi med utspring i Italia. Den er også kalt "Den lyttende pedagogikk" fordi den er preget av gjensidighet, dialog, samt et sosialt engasjement. Barn lærer gjennom å gjøre egne erfaringer; de utforsker og prøver ut, de undrer seg sammen med andre – og de deler tanker og ideer. Personalet i barnehagen må derfor legge til rette for at barna har gode muligheter for utforskning, men må også være en aktiv medforsker og samtalepartner.
Sammen med Barnehageloven, rammeplan og årsplan danner dette grunnstammen i vår barnehage.

Hjemmeside: https://www.alta.kommune.no/oterfaret-barnehage.571611.no.html

Alta kommunes barnehager skal ha to pedagoger per avdeling, ifølge vedtak i kommunestyret. Bemanningsnormen på hver avdeling er én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre.

Rekrutteringstiltak, stillinger:

     

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter deg som vil jobbe i tråd med vår visjon: Et godt sted å være, et godt sted å lære

Kvalifikasjoner

For stilling som barnehagelærer: 

For stilling som fagarbeider:

For stilling som assistent:

Felles for alle stillinger:

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Du må evne til å organisere arbeidshverdagen i samarbeid med dine medarbeidere og du må takle det høye arbeidstempoet. Du er aktiv og engasjert voksen i samspill med barn, foreldre og medarbeidere. Du må ha gode samarbeidsevner, evne til å inspirere og motivere. Du må være fleksibel og løsningsorientert, og ha vilje til å møte nye utfordringer, være villig til å motta veiledning og å lære noe nytt    

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Gode klemmer hver dag!

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

 

Annet

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Anne-Lill Pedersen, Styrer, +47 784 81 620, AnneLill.Pedersen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Oterfaret 41
9512 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4835591534
Stillingsprosent: 100%
Fast, Engasjement
Søknadsfrist: 17.07.2024