Om stillingen

100% fast stilling. Barne- og ungdomsarbeider har medansvar i samarbeid med pedagogisk leder og øvrig personale for at avdelingen og barnehagen drives etter krav i barnehageloven og rammeplan. Fagarbeider er en verdsatt ressurs og har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere barnehagehverdagen og aktiviteter. Medansvar for å bidra til et et godt foreldresamarbeid. Som ansatt har man ansvar for å bidra til at Furuly kulturbarnehage er et godt sted å være og et godt sted å lære for store og små. Barne- og ungdomsarbeider er administrativt underlagt styrer, og faglig underlagt pedagogisk leder.

Kvalifikasjoner:

 

Annet

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

Interesse for drama og natur verdsettes. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

 

Alta kommune inngår i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir noen økonomiske fordeler som;
– Lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget)
– Fritak for el-avgift på forbruk
– Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år
– Fra høsten 2023 er det gratis barnehageplass