Vi ønsker deg som er ambisiøs og målrettet. Du må ha entusiasme, kreativitet og pågangsmot. En som vil utvikle avdelingen videre sammen med våre fantastiske ansatte.

Avdelingen er organisert under Alta sykehjem, og har 18 langtidsplasser til personer med demens.

Du vil få ansvar for rundt 24 årsverk med godt kvalifiserte medarbeidere med høy kompetanse. Du vil være med å videreutvikle et tilbud i sykehjem med faglig fokus med engasjerte medarbeidere som sammen vil skape et sykehjem, slik vi selv ønsker det. Du vil bli en del av et lederteam sammen med de andre avdelingslederne organisert under Alta sykehjem. Sykehjemsavdelingene har  egen fagsykepleier, sykepleierteam og sykehjemslege.

Alta sykehjem har 5 avdelinger med totalt 86 langtidsplasser. 4 avdelinger er lokalisert ved Alta omsorgssenter, nyåpnet i 2022. Avd. Sandia ligger i gangavstand fra omsorgssenteret. Alta omsorgssenter rommer blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, legesenter, kantine, omsorgsboliger m.m. Senteret ligger sentralt i hjertet av Alta.

Se vår informasjonsfilm https://www.youtube.com/watch?v=kWiWpkGbMo4

Sjekk ut vår videoer fra årets helsebygg 2021, Alta omsorgssenter:
https://www.youtube.com/watch?v=n1XRA5Fx3iY
https://www.youtube.com/watch?v=h_rgPZ2OW7M

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har god samarbeidsevne, fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Du er strukturert, målbevisst og er en positiv kultur- og holdningsbærer.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Kontaktinformasjon

Tom Erling Henriksen, Virksomhetsleder, +47 951 03 216, tomerling.henriksen@alta.kommune.no

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4815417090
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.05.2024