Hjemmetjenesten i Alta kommune har fokus på utvikling og nytekning, og jobber etter kommunes verdigrunnlag åpenhet, trygghet og respekt. Vi skal bidra til at personer med helsemessige utfordringer kan bo i eget hjem så lenge som mulig.
Virksomhet for hjemmetjenester i Alta omhandler hjemmesykepleie, hjemmehjelp og botiltak. Hjemmetjenesten gir tjenester hele døgnet med egen nattjeneste. Hjemmetjenesten består av 5 avdelinger; avdeling Altafjord, avdeling botiltak, avdeling øst, avdeling vest og avdeling tverrfaglig innsatsteam og sykepleierstab.

Vi søker etter avdelingsleder til avdeling vest til fast 100% stilling.

Du vil som avdelingsleder være en del av lederteamet under virksomhetsleder, med ansvar for hjemmesykepleie i en avdeling med 17 årsverk. Teamet består av helsefagarbeidere som har ansvaret for den primære oppfølgingen av innbyggerne våre. Helsefagarbeiderne samarbeider tett med sykepleierstab og den øvrige hjemmetjenesten for å kunne yte forsvarlige tjenester.

Har du lyst å prøve deg hos oss? Da ønsker vi å høre fra deg.
Vi lover deg en arbeidshverdag full av utfordringer, men i et arbeidsmiljø hvor vi gjør hverandre gode!

 

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg som har bred erfaring som sykepleier, for å:

Kvalifikasjoner

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Personlig egenhet vil bli vektlagt

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelsen

Vi tilbyr

En utfordrende og ansvarsfull jobb i en tjeneste og virksomhet i utvikling. Du vil ha store påvirkningsmuligheter innenfor klart definerte rammer. Trivelige og dyktige kollegaer, og deltakelse i virksomhetens lederteam.

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

 

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Inga Ristinna Gaup, Konst. virksomhetsleder, 41 86 84 59

Arbeidssted

Follumsvei
 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4835024006
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 27.08.2024