Vil du være fagutvikler på Altagårdshagen? Vi søker etter deg som har interesse for demensomsorg og som ønsker å ta del i utviklingen av fremtidens tjenester for personer med demens. Tjenestene våre er godt etablert med dyktige ansatte og vi er på vei til å bli landets beste innen demensomsorg. Fagutviklingsstillingen er en nyetablert stilling og er viktig for at vi skal nå målsettingen vår.

Her kan du lese og se video fra de ulike avdelingene og hva vi gjør på Altagårdshagen https://express.adobe.com/page/SIYMpPYudJZeC/

Som fagutvikler vil du bli en del av et godt etablert sykepleierteam og en del av nettverket med øvrige fagutviklere i Alta kommune. Du vil også jobbe tett med avdelingsledere og virksomhetsleder.  
Vi ser etter en person som er trygg på seg selv og har gode kommunikasjonsevner.

100 % stilling med arbeid hver 4 helg – oppstart etter avtale

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir. 
   
Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene til fagutvikleren er kvalitetsarbeid og implementering av ny kunnskap. Det innebærer arbeids med kompetanseplan, rutiner, prosedyrer, undervisningsopplegg og veiledning. Som fagutvikler vil du få ansvaret for opplæring, undervisning, kursing og arrangere fagdager for virksomheten vår eller for helse – og sosialtjenesten i samarbeid med de andre fagutviklerne.
Det stilles krav til fleksibilitetsviljen og vi ser etter en fagutvikler som er i stand til å tilpasse arbeidsoppgaver og funksjon som virksomheten til enhver tid har behov for. Vi ønsker også at man er opptatt av å ta i bruk digitale verktøy og velfersteknologi.  
Arbeidsoppgaver knyttet til helg vil være å gi nødvendig helsehjelp, medisinsk behandling og utføre sykepleietekniske oppgaver knyttet til prosedyrer, kartlegging og behandling. Andre oppgaver vil være å observere, vurdere og iverksette tiltak samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient som er tilknyttet virksomheten.

Kvalifikasjoner

Politiattest kreves ved tilsetting.

Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi har ordnede ansettelsesforhold med lønn og arbeidsvilkår iht. tariffavtale og øvrig avtaleverk, god pensjonsordning og personalforsikringer. Les mer om vår pensjonsordning: https://www.klp.no/pensjonsguiden?kommune=Alta+kommune&oftp=1&produkter=1234#/0

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år (kr. 50 000 for lærere), og gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Solrun Simonsen, avdelingsleder, +47 784 55650

Arbeidssted

Altaveien 220
9515 Alta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Alta kommune

Referansenr.: 4814233614
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.06.2024