Om stillingen

Vi søker faglærer i teknologi- og industrifag for undervisning i alle programfag på vg1 TIF. Det er også ønskelig med undervisningskompetanse i progamfag på vg2 industriteknologi og/ eller vg2 kjøretøy

Arbeidsoppgaver

Viktige oppgaver vil være

Kvalifikasjonkrav

Vi søker yrkesfaglærer med undervisningskompetanse i teknologi- og industrifag. Det er ønskelig med fagbakgrunn innen industriteknologi eller kjøretøy. 

Annen relevant fagkompetanse i kombinasjon med yrkesteoretisk og pedagogisk utdanning kan bli vurdert.

Vi vektlegger:

Personlige egenskaper

Vi ønsker kollegaer som

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25. 

Som søker til en offentlig stilling vil du få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Før eventuell tilsetting i Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.