Vi kan tilby deg:

Tilsetting skjer på vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtale på tariffområdet Virke- barnehager. 2 % lønnstrekk i pensjonsordningen.

Tilsetting skjer med 6 måneders prøvetid. 

Politiattest kreves ved ansettelse.

 

Arbeidsoppgaver/personlige egenskaper: 

 

Hvis du kunne tenke deg å se barnehagen eller har noen spørsmål ta gjerne kontakt med styrer Annie Romsdal på telefon 47975902 eller send en e-post til annie@betania-alta.no. 

 

Alta kommune inngår i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir noen økonomiske fordeler som;
– Lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget)
– Fritak for el-avgift på forbruk
– Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år
– Fra høsten 2023 er det gratis barnehageplass