Vi skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning.

 

Hos oss er fysisk aktivitet, lek og naturen som en pedagogisk arena viktig, og dette er noe som appellerer til oss, og er ett verktøy til lek og læring. Med gode strukturer og et fokus på kollektiv utvikling strever vi etter å være en lærende organisasjon og ha god kvalitet på barnehagetilbudet. Vi har tro på en kollektiv innsats for å skape et godt sted å være, et godt sted å lære for store og små.

 Breverud idrettsbarnehage er privat ideell barnehage eid av Betania Alta. Vi har utvidet kristen formålsparagraf og idrettsprofil med fokus på kosthold og idrettsglede som våre fokusområder. Barnehagen er en basebarnehage med gode muligheter for variert aktivitetstilbud. Vi har stort kjøkken og flere små rom for tilrettelagte for aktiviteter som vannrom, legorom, idrettsrom og dukkerom. Vi ligger sentralt i Bossekop og har fotballbane, ski/turløype, naturområde rett utenfor barnehagegjerdet.

 

Vi har plass til ca 60 barn i alderen 0-5 år. Vi har 14 årsverk fordelt på 2 baser, av disse er det 1 styrer, 4 pedagogiske ledere, 2 barnehagelærere, 1 idrettspedagog, 2 barne- og ungdomsarbeidere og 4 assistenter.

 

 

 

 

 

 

Kort om stillingen

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder er en del av barnehagens lederteam og har lederansvar for å lede avdelingen etter barnehagens egne mål og planer, og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Pedagogisk leder er administrativt underlagt styrer.

 

Kvalifikasjoner:

 

Annet

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

Interesse for fysisk aktivitet og natur er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr deg

 

Tilsetningsdato: September/oktober 2024

Les mer om Betania Alta på www.betania-alta.no

Alta kommune inngår i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir noen økonomiske fordeler som; – Lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget) – Fritak for el-avgift på forbruk – Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år – Fra høsten 2023 er det gratis barnehageplass

Kontaktperson

Annie Romsdal

47975902

annie@betania-alta.no

Alta kommune inngår i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir noen økonomiske fordeler som;
– Lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget)
– Fritak for el-avgift på forbruk
– Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år
– Fra høsten 2023 er det gratis barnehageplass