Om stillingen

100% vikariat som assistent fordelt med 75% ressurs i avdeling tilknyttet enkeltbarns behov og 25% for å styrke barnehagens bemanning. Stillingen vil utdypes nærmere på forespørsel og på intervju. Assistent er en verdsatt ressurs hos oss og har medansvar i samarbeid med pedagogisk leder for å arbeide med barnehagens egne mål og planer, og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Assistent er administrativt underlagt styrer, og faglig underlagt pedagogisk leder. Stillingen kan i en viss grad tilpasses feks studier eller annet.

Kvalifikasjoner:

Annet

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

Interesse for drama og natur er ønskelig, men ikke et krav. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr deg

 

Varighet: Barnehageåret 2024/2025 

Tilsetningsdato: 15. august eller etter avtale

Send inn søknad via søknadsskjema.

Alta kommune inngår i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir noen økonomiske fordeler som;
– Lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget)
– Fritak for el-avgift på forbruk
– Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år
– Fra høsten 2023 er det gratis barnehageplass